Gårdens Historie

monstergaard_01Mønstregård figurerer på kort fra 1880’erne.

Gårdens grundlægger hed Bartulin Andersen og kom fra Smålyngen i Åker.

Han påbegynder opførsel af bolig og staldbygninger omkring 1866.

Lyng brydes og åbne grøfter etableres og skov plantes.

I 1880’erne bygges et nyt stuehus og igen i 1911.

Staldene udbygges også meget. I 1949 består gården af 3 stuehuse, hvoraf de to yngste er beboet og det

ældste lavet om til maskinhus.

I 1920’erne sælger Bartulin Andersens søn Hans Andersen gården til to brødre Ibsen Grynegård og Brændesgård og flytter til Gadegård ved Gudhjem.

Her var ikke så meget jord –men jorden var af en helt andet beskaffenhed end på Mønstergård og ikke nær så arbejdskrævende i forhold til de større udbytter.

Bemærk at gårdens navn ændres til Mønstergård. Navnet skulle ellers efter lokalhistorikeren H.V. Jørgenen stamme fra at der havde været militær mønstringsplads på stedet mens jorden tilhørte kongen ligesom den øvrige højlyng på Bornholm.

Mønstergård har derefter flere ejere som ikke kan få økonomien til at hænge sammen. Det betyder at Ibsen Grynegård fik gården tilbage og drev den med bestyrer indtil Alfred og lilly Kure køber gården i 1949.

Bestyreren var først Hans Andersen –søn af grundlæggeren Bartulin Andersen – som havde ekspanderet

ved at afhænde Gadegård for at købe en nogen større gård i Klemensker:Skrubbegård,hvor han gik konkurs

under krisen i 1930’erne og derfor fik sin deroute som bestyrer på Mønstergård. Da fam. Kure køber gården er det en af Hans Andersens sønner som bestyrer den. Faderen Hans Andersen bor på aftægt hos sin søns familie.

Hans Andersen dør i 1949 og en af de første opgaver Alfred Kure har på gården er at køre Hans Andersen til Østermarie kirke med sognets rustvogn.

Fra 1987 har Thor Kure og Ellen Augustesen boet på gården. I 1996 påbegyndtes omlægning til økologisk

dyrkning. Det indebærer at der ikke bruges industrielt fremstillede kemikalier på gården og at krav til dyrenes velfærd er skærpede i forhold til anden landbrugsvirksomhed.